Rembrandt Harmensz, Van Rijn: Szent József Álma

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Műelemzés

13 Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. 14 Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.

A Rembrandt a kép témájául a Máté 2.13-14 szakaszban röviden leírt történetet választotta.

Megörökíti azt a pillanatot, amikor az isteni gondviselés küldött útján védelmezi az emberiség üdvözítésére jött Istenfiát, akit az ellenség már születése pillanatától fogva el akar pusztítani. Mint ahogy az megjelenített igében, a képen sincs jelen az, aki az események középpontja a Fiú. A fókusz itt is – az igében is - a gyermek szülein van. A figurák elhelyezkedése azonban olyan irányú, fentről lefelé lépcsőzetes és egy irányba tekintő, hogy egyértelműen látszik, hogy a gyermek, bár nincs a képen, de hol helyezkedik el. Lent a földön, a sor legalján, a legmélyebben, a legkiszolgáltatottabb helyzetben, láthatatlanul, de annál valóságosabban, mert minden róla szól és minden figyelem, rá irányul. Rejtve van az emberek előtt, de tud róla az Isten, mert védelmezi, és tud róla a Sátán is, mert támadni akarja. A szellemi hatalmak harcolnak itt az öntudatlan, vagy félig tudatos emberiségért. Ez az öntudatlanság fejeződik ki az alvó Mária alakjában és a láthatóan éber vagy félig alvó József személyében. Mária alakja valóban ernyedt, nagyobb biztonságban érzi magát arckifejezése nyugodt, míg férje testtartása éberebben vigyázó, kezei imára kulcsoltak. Az angyali üzenetet is József kapja, álmában ugyan, de itt az álmot valósággá változtatja, ahogy az angyal láthatóan is ott van, megérinti. Az álom és a valóság itt nem különbözik egymástól, hiszen a veszély is és a figyelmeztetés is valós. Ő a felelős a család biztonságáért, ő a pajzsa a rábízottaknak, aki őrködik ugyan, de ember és ezért fáradt. Emberi mértékkel mérve mindent megtesz, de látszik erejének véges mivolta. A harcban középen van, mint a képen is, a többit Isten teszi hozzá. Elküldi angyalát a szükséges üzenettel. A képen ő a legfényesebb, a mennyei fény forrása, úgy látszik a képen, mintha ő biztosítaná fényt a jelenethez. Ez a fény meleg színeket hordoz, a sárga, piros, barna és ezeknek mélyített árnyalatai. A színek hatása a meghitt családi légkört varázsolja egy veszélyektől és feszültségektől terhes történeti kontextusba. A háttér mindenképpen sötét, szinte komor. Berendezési tárgyak, alig vehetők ki, csak a félig ülő testtartást biztosító széna halom. Józsefnek még ez sincs. Ez is éberségét erősíti. Az angyal azonban lebeg és ezzel kifejezi, hogy nem része a földi kötöttségeknek, fölötte és kívüle van. Ezt fejezi ki, hogy nincs lába, de van szárnya, amivel egy másik dimenzióban mozoghat. Arca derűs, és tiszta, látszik, hogy gondok, bűn nem szennyezi.

A figurák elhelyezése lefelé lépcsőzetes, az égitől a földiig tart, kijelöli azt az utat, amit a megváltó is megtett, ami a Mindenható Istenségtől az emberlét legalsó, legkiszolgáltatottabb szintjéig vezet: Fil 2:6-8. Ez a lépcsőzetes, hármas tagolás ad ritmust a képnek, egyenletes elhelyezkedésük, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört teremt.

Minden rendben van, a figyelmeztetés megérkezett, most már csak cselekedni, indulni kell egy biztonságos helyre: és az Isten terve nem fog meghiúsulni.

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal HTTP-sütit használ a jobb működés érdekében. Adatkezelésünkről ezen a linken részletesen tájékozódhat.